Neurobiologický ústav SAV

Šoltésovej 4-6, Košice, 04001

Výpis firiem

Neurobiologický ústav SAV

Šoltésovej 4-6, Košice, 04001

Názov firmy:
Neurobiologický ústav SAV
Web:
www.neurobiology.sk
Email:
nbusav@saske.sk
Telefón:
+421 55 7276 202

Ústav SAV zaoberajúci sa základným výskumom ischemického poškodenia CNS.