3M školiace stredisko

Trieda SNP 49, Košice, 04011

Výpis firiem

3M školiace stredisko

Trieda SNP 49, Košice, 04011

Názov firmy:
Moščák Tomáš
Web:
www.skoliacestredisko.eu
Email:
7moscak@skoliacestredisko.eu
Telefón:
+421907 198 444

Výkon činnosti BOZP pre zdvíhacie zariadenia, motorové vozíky. Školenia a revízie.