Katalóg > Zdravie a životný štýl > Psychologické poradenstvo

BYAN

Pražská 4, Košice, 04001

Dopravná psychológia. Klinická psychológia a poradenstvo. Psychoterapia.

www.byan.sk

CPPPaP Košice, Zuzkin park 10

Zuzkin park 10, Košice, 04011

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie.

www.cpppapke.sk

CPPPaP Košice-okolie

Slovenskej jednoty 29, Košice, 04001

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie KE-okolie. Pedagogicko-psychologické poradenstvo pre predškolské zariadenia, základné a stredné školy.

www.cpppapke-okolie.sk

CPPPaP, Karpátska 8

Karpatská 8, Košice, 04001

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Poskytovanie komplexnej odbornej psychologickej, výchovno-poradenskej a preventívnej starostlivosti deťom a mládeži.

www.kpppke.eu

Centrum Edizon

Komenského 3, Košice, 040 01

Odborné vyšetrenia: psychologické, špeciálno-pedagogické, logopedické. Špeciálno-pedagogická rehabilitácia a reedukácia.

www.centrumedizon.sk

FitBrain

Gemerská 3, Košice, 04001

Terapeutické, poradenské a vzdelávacie služby. Pomoc pri nespavosti, dyslexii, úzkosti a depresii.

www.trenujmozog.eu

ISZ Košice

Vencová, Košice, 04023

Psychologické a psychoterapeutické služby. Služby pre inštitúcie.

www.isz.sk/linhova

Košické poradenské centrum

Mlynská 26, Košice, 04001

Systemická psychoterapia a poradenstvo, autogénny tréning.

www.kpc.sk

PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM

Pajorova 11, Košice, 040 01

Psychologické centrum zamerané na klinickú, pracovno - organizačnú, dopravnú psychológiu, psychoterapiu a koučing.

www.psycholog-ke.sk

Person

Kováčska 40, Košice, 04001

Dopravno-psychologické vyšetrenia a odborné poradenstvo pre vodičov, ktorí mali odobratý vodičský preukaz pre alkohol. Personálno-poradenská činnosť. Vzdelávanie, tréningy a výbery pracovníkov, odborné kurzy. Dopravná psychológia.

www.person.sk

Výsledky 1 - 10 z celkovo 19 nájdených