Katalóg > Zdravie a životný štýl > Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

CPPPaP Košice, Zuzkin park 10

Zuzkin park 10, Košice, 04011

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie.

www.cpppapke.sk

CPPPaP Košice-okolie

Slovenskej jednoty 29, Košice, 04001

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie KE-okolie. Pedagogicko-psychologické poradenstvo pre predškolské zariadenia, základné a stredné školy.

www.cpppapke-okolie.sk

CPPPaP, Karpátska 8

Karpatská 8, Košice, 04001

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Poskytovanie komplexnej odbornej psychologickej, výchovno-poradenskej a preventívnej starostlivosti deťom a mládeži.

www.kpppke.eu

PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM

Pajorova 11, Košice, 040 01

Psychologické centrum zamerané na klinickú, pracovno - organizačnú, dopravnú psychológiu, psychoterapiu a koučing.

www.psycholog-ke.sk

PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o

Pajorova 11, Košice, 04001

PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o. poskytuje komplexné služby z oblasti dopravnej, klinickej, pracovno-organizačnej psychológie, koučingu a psychoterapie v Košiciach. Pod vedením psychologičky PhDr. Miroslavy Herákovej a odbornej práce psychologičky Mgr. Zuzany Krafčíkovej sa špecializujeme na odbornosť, diskrétosť a spoľahlivosť pri riešení Vašich problémov alebo životnej situácie v ktorej sa nachádzate. Jednotlivcom a firmám poskytujeme vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, držanie zbrane a streliva, výber správnych zamestnancov a koučing u nás alebo priamo v priestoroch Vašej firmy. 

http://www.psycholog-ke.sk/

SCŠPP

Letná 45, Košice, 04001

Odborné poradenstvo špecializované na poruchy učenia a správania.

www.novakova-sp.sk

Výsledky 1 - 6 z celkovo 6 nájdených