Katalóg > Vzdelávanie a školy > Materské školy

Chrobáčiky

Popradská 139/24, Košice, 04001

Súkromné jasle a materská škola.

jaslechrobaciky.sk

DC AKTIVITY

Alejová 1, Košice, 04001

Detské jasle a škôlka pre deti od 1,5 do 6 rokov so športovo rehabilitačným a kreatívnym zameraním.

dcaktivity.sk/sk

Detské a rodinné CENTRUM TULIPÁN

Hríbová 23, Bratislava-Prievoz, 82104

Detské centrum pre deti vo veku od 1,5 - 6rokov. Deti sú u nás rozdelené do dvoch tried (malkáči a veľkáči), každá trieda má svoju pani učiteľku. Počas dňa:tancujeme, hráme sa, cvičíme/ rehabilitujeme ploché nohy a nacvičujeme správne držanie tela s pani trénerkou, tvoríme v kreatívnej dielni, hovoríme po anglicky , taliansky či maďarsky, logopédia priamo v škôlke, chodíme na prechádzky a do parku. Výučba Anglického jazyka sa uskutočňuje na DENNEJ báze a korešponduje výchovno-vzdelávacou činnosťou v slovenskom jazyku na daný týždeň. Na každý týždeň v školskom roku sa zhotovuje: učebný plán. Na základe plánu postupujeme vo výchovno-vzdelávacích činnostiach. Týždenný učebný plán je k dispozícii rodičom v priestoroch materskej školy v slovenskom, anglickom, madarskom jazyku. Podkladom je ISCED O pre Mš podľa daných predpisov Ministerstva školstva SR. Snažíme sa deti zaujať, motivovať aktivitami a dbáme na všestranný rozvoj dieťaťa.

http://www.centrumtulipan.sk/

Evanjelická materská škola

Muškátova 7, Košice, 04011

Výchova detí v duchu kresťanskej etiky.

www.ms-muskatova.sk

Jasle Rozprávkový raj

Gemerská 28, Košice, 04011

Celodenná a poldenná starostlivosť o deti vo veku 1-6 rokov.

www.jasle-rozpravkovyraj.sk

Materská škola Medzev

Mariánske námestie 35, Medzev, 04425

Materská škola. Vzdelávacie a výchovné zariadenie.

Materská škola, Dneperská Košice

Dneperská 8, Košice, 04012

Predprimárne vzdelávanie detí od 2 do 7 rokov.

Materská škola, Havanská Košice

Havanská 26, Košice, 04013

Materská škola s celodennou prevádzkou od 6:00 do 19:00.

www.havanska.sk

Materská škola, Hrnčiarska Košice

Hrnčiarska 1, Košice, 04001

4-triedna MŠ s kapacitou 72 detí.

www.mshrnciarska.sk

Materská škola, Krásna nad Hornádom

Žiacka 18, Krásna nad Hornádom, 04018

Materská škola

Výsledky 1 - 10 z celkovo 39 nájdených