Knižnica pre mládež mesta Košíc

Tajovského 9, Košice, 04001

Knižnično informačné služby pre mladých čitateľov.

www.k.kosicekmk.sk

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica TUKE

Boženy Němcovej 7, Košice, 04200

Knižničné služby. Študovňa kníh a periodík.

www.lib.tuke.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica UPJŠ

Moyzesova 9, Košice, 04001

Knižničné služby. On-line prístupné katalógy a informačné zdroje.

Verejná knižnica Jána Bocatia

Hlavná 48, Košice, 04001

Knižničné a informačné služby.

www.vkjb.sk

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, Košice, 04001

Knižničné a informačné služby.

www.svkk.sk

Výsledky 1 - 5 z celkovo 5 nájdených