Katalóg > Výroba a priemysel > Poľnohospodárstvo

AT Abov

Slnečná 13, Rozhanovce, 04442

Poľnohospodárska produkcia, predaj výrobkov.

Agro - Junior

Košický Klečenov 117, Košický Klečenov, 04445

Poľnohospodárska prvovýroba. Zimná údržba ciest, búracie a zemné práce, stavebná činnosť a piliarska výroba.

www.agrojunior.sk

Agro - Mold

Rožňavská 21, Moldava nad Bodvou, 04501

Poľnohospodárska činnosť. Rastlinná a živočíšna výroba.

Agro Plus

Hospodársky dvor, Budimír, 04443

Výroba a predaj rastlinných a živočíšnych komodít.

Agro-Mold Group

Rožňavská 21, Moldava nad Bodvou, 04501

Rastlinná a živočíšna výroba, predaj poľnohospodárskych produktov.

Agro-Valaliky

Rožňavská 21, Moldava nad Bodvou, 04501

Rastlinná a živočíšna výroba.

Agroces

Cestice 130, Cestice, 04471

Rastlinná a živočíšna výroba, poľnohospodárske služby.

Agrodružstvo Turňa

Turňa nad Bodvou 354, Turňa nad Bodvou, 04402

Prevádzka poľnohospodárskeho družstva.

Agroprofit Boliarov

Boliarov 7, Boliarov, 04447

Poľnohospodárska výroba - rastlinná výroba. Predaj obilnín, olejovín a strukovín. Obrábanie, pestovanie a chov zvierat.

www.agroprofitboliarov.eu

Agrospol Košice

Ždaňa 335, Ždaňa, 04411

Poľnohospodárska výroba - rastlinná, živočíšna.

Výsledky 1 - 10 z celkovo 23 nájdených