Katalóg > Úrady a inštitúcie

Dominikánsky konvent

Masiarska 6, Košice, 040 01

Duchovná činnosť.

Domko - Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3, Košice, 040 01

Sociálna starostlivosť o deti a dospelých odkázaných na pomoc iných ambulantnou formou.

www.dsskepm.sk

Druhý domov mladých

Trieda SNP 104, Košice, 04011

Voľnočasové aktivity pre deti v školských internátov.

skolskeinternaty.webnode.sk

E - Klub

Szakkayho 1, Košice, 04001

Zvyšovanie odbornej spôsobilosti svojich členov pri poskytovaní služieb verejnosti, poskytovanie poradenstva členom.

www.e-klub.szm.com

E-BLK s.r.o.

Myslavská 217, Košice, 040 16

Enviromentálne poradenstvo.

http://www.eblk.sk

Educa

Mäsiarska 62, Košice, 04001

Akreditované vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

www.kredityprevas.sk

Edumed

Bukureštská 7, Košice, 04013

Podpora vzdelávania študentov medicíny, organizácia vedeckých konferencií a podpora publikačnej činnosti.

www.edumed.sk

Evanjelická materská škola

Muškátova 7, Košice, 04011

Výchova detí v duchu kresťanskej etiky.

www.ms-muskatova.sk

Fauna Carpatica

Maďarská 5, Košice, 04013

Výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu so zameraním na korytnačku močiarnu.

faunacarpatica.sk

Filia nezisková organizácia

Tr. SNP 3, Košice, 040 11

Prevencia drogových závislostí, sociálne poradenstvo.

www.filia.sk

Výsledky 21 - 30 z celkovo 158 nájdených