Katalóg > Úrady a inštitúcie

Castellum Cassovia

Húskova 71, Košice, 04023

Združenie zamerané na obnovu a propagáciu Košického hradu.

www.kosickyhrad.sk/

Centrum Dianetiky a Scientológie

Kmeťova 15, Košice, 04001

Odpovede na ľudskú existenciu a na to, ako na človeka vplýva jeho vlastná myseľ.

www.dianetikakosice.sk

Cestná svetelná signalizácia - Stanislav Matyáš

Ludmanská 5, Košice, 04001

Výstavba, údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie v rámci Košíc a okolia.

CorOne

Strieborná 16, Košice, 04017

Výskumná a vývojová činnosť v oblasti prírodných, technických a environmentálnych vied.

www.corone.sk

Creative City

Hroncova 1, 04001 Košice, Košice, 04001

Združenie podporujúce rozvoj sociokultúrnej infraštruktúry a kreatívneho priemyslu na východnom Slovensku.

www.creativecity.sk/

Detská železnica

Aténska 15, Košice, 04013

Prevádzkovanie detskej historickej železnice.

www.detskazeleznica.sk

Detský domov

Uralská 1, Košice, 040 12

Starostlivosť o deti bez rodičov.

Divadlo Neon

Dénešova 55, Košice, 04023

Nezávislé divadlo NeoN - alternatívne divadlo.

www.divadloneon.sk

Dom Matice slovenskej

Trieda SNP 48/A, Košice, 04001

Kultúrna, výchovná a vzdelávacia činnosť.

Dominikánske mariánske centrum

Mäsiarska 6, Košice, 040 01

Šírenie ruženca a zakladanie či spravovanie ružencových bratstiev.

www.dmc.sk

Výsledky 11 - 20 z celkovo 158 nájdených