Katalóg > Úrady a inštitúcie > Neziskové organizácie

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice

Strojárenská 3, Košice, 04001

Podpora všeobecne prospešných služieb, regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

www.arr.sk

Aiesec Košice

Tajovského 13, Košice, 04001

Medzinárodná sieť stážistov, možnosť rozšíriť pôsobenie firmy na zahraničný trh, hľadanie partnerov. Výmenný program.

www.aiesec.sk

Artest

Kuzmányho 23, Košice, 04001

Vytváranie podmienok pre umeleckú prípravu mentálne postihnutej mládeže a ich aktívne zapájanie sa do kultúrneho života.

www.artest.sk

Artest - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže

Kuzmányho 23, Košice, 040 01

Vytváranie podmienok pre umeleckú prípravu mentálne postihnutej mládeže a ich aktívne zapájanie sa do kultúrneho života.

www.artest.sk

Divadlo Neon

Dénešova 55, Košice, 04023

Nezávislé divadlo NeoN - alternatívne divadlo.

www.divadloneon.sk

Druhý domov mladých

Trieda SNP 104, Košice, 04011

Voľnočasové aktivity pre deti v školských internátov.

skolskeinternaty.webnode.sk

Filia nezisková organizácia

Tr. SNP 3, Košice, 040 11

Prevencia drogových závislostí, sociálne poradenstvo.

www.filia.sk

Fonoklub

Park Angelinum 10, Košice, 04001

Klub priateľov náročnejšej hudby - jazz, rock, vážna hudba. Organizovanie zájazdov na hudobné podujatia.

www.fonoklub.sk

Integrovaný odborový zväz

Hutnícka 1, Košice, 04001

Metodická pomoc stavebným, dopravným, textilným firmám.

www.ioz.sk

Kardioklub Košice

Narcisová 1, Košice, 040 11

Pacientske združenie občanov so zdravotným postihnutím srdcovocievneho systému a srdca

www.kardioklubkosice.estranky.sk/

Výsledky 1 - 10 z celkovo 44 nájdených