Katalóg > Úrady a inštitúcie > Domovy dôchodcov

Arcus - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Skladná č. 4, Košice, 040 01

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb s celoročnou starostlivosťou.

www.arcuskosice.sk

Via Lux - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

Andraščíkova 2, Košice, 040 17

Starostlivosť o dôchodcov a seniorov s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania.

www.domov-barca.sk/o-nas

Výsledky 1 - 2 z celkovo 2 nájdených