Katalóg > Úrady a inštitúcie > Cirkevné organizácie

Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Košice

Slovenskej jednoty 16, Košice, 040 01

Dominikánske mariánske centrum

Mäsiarska 6, Košice, 040 01

Šírenie ruženca a zakladanie či spravovanie ružencových bratstiev.

www.dmc.sk

Dominikánsky konvent

Masiarska 6, Košice, 040 01

Duchovná činnosť.

Evanjelická materská škola

Muškátova 7, Košice, 04011

Výchova detí v duchu kresťanskej etiky.

www.ms-muskatova.sk

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice - Nad jazerom

Levočská 2, Košice, 040 12

Farský úrad. Bohoslužby, usporadúvanie stretnutí farníkov, charitatívna činnosť.

www.pokrov.sk

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice - Západ

Toryská 1/D, Košice, 040 11

Úradné hodiny, bohoslužby, časopis, fotografie, kontakt.

www.kezapad.grkatke.sk

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice - Ťahanovce

Budapeštianska 48, Košice, 040 13

Činnosť farského úradu. Bohoslužby, usporadúvanie stretnutí farníkov, charitatívna činnosť.

www.tahanovce.grkatke.sk

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice-Furča

Exnárova 3, Košice, 040 22

Pastoračná činnosť v miestnej farnosti.

www.furca.sk

Gréckokatolícka eparchia Košice

Dominikánske nám. 2/A, Košice, 040 01

Informácie o dianí a živote v gréckokatolíckom exarcháte.

www.grkatke.sk

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Maďarský cirkevný zbor v Košiciach

Kováčska 15, Košice, 040 01

Cirkevný farský úrad.

Výsledky 1 - 10 z celkovo 24 nájdených