Katalóg > Úrady a inštitúcie

Adam Simonides n.f.

Tyršovo nábrežie 3, Košice, 040 01

Ochrana a podpora zdravia, vzdelávania a rozvoj sociálnych služieb pre poúrazovú adaptáciu Ing. arch. Adama Simonidesa.

www.simonides.sk

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice

Strojárenská 3, Košice, 04001

Podpora všeobecne prospešných služieb, regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

www.arr.sk

Aiesec Košice

Tajovského 13, Košice, 04001

Medzinárodná sieť stážistov, možnosť rozšíriť pôsobenie firmy na zahraničný trh, hľadanie partnerov. Výmenný program.

www.aiesec.sk

Arbitrážny súd Košice

Alžbetina 41, Košice, 04001

www.aske.sk

Arcus - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Skladná č. 4, Košice, 040 01

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb s celoročnou starostlivosťou.

www.arcuskosice.sk

Artest

Kuzmányho 23, Košice, 04001

Vytváranie podmienok pre umeleckú prípravu mentálne postihnutej mládeže a ich aktívne zapájanie sa do kultúrneho života.

www.artest.sk

Artest - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže

Kuzmányho 23, Košice, 040 01

Vytváranie podmienok pre umeleckú prípravu mentálne postihnutej mládeže a ich aktívne zapájanie sa do kultúrneho života.

www.artest.sk

Audi-klub

Krompašská 114, Košice, 04022

Občianske združenie majiteľov a priaznivcov automobilov značky Audi.

acislovensko.sk/

Auxiliary Police Slovakia

Mládežnícka 8, Košice, 04015

Policajné rezervy na čiastočný úväzok. Na Slovensku sa sformovali z dobrovoľnej mestskej stráže.

www.auxpolice.sk/

Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Košice

Slovenskej jednoty 16, Košice, 040 01

Výsledky 1 - 10 z celkovo 158 nájdených