Katalóg > Služby a remeslá > Požiarna ochrana

Horex

Miškovecká 14, Košice, 04011

Technik požiarnej ochrany.

In-Ma-Ko

Klimkovičova 30, Košice, 04023

Komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP. Predaj hasiacich prístrojov.

Inmako

Klimkovičova 30, Košice, 04023

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Predaj hasiacich prístrojov.

www.inmako.sk

Kovats

Nižný Lánec 5, Buzica, 04473

Protipožiarna ochrana - projekcia, dodávka, montáž, oprava, servis, revízia. Odborná príprava, školenia, kurzy, semináre

www.kovats.sk

Look Arch

Jarná 1, Košice, 04001

Projektovanie stavieb, inžinierska činnosť, stavebný dozor. Ochrana pred požiarmi a BOZP.

lookarch.sk

Mi-Bo-Fin

Severná 181/1, Moldava nad Bodvou, 04501

Komplexné služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany dodávateľským spôsobom.

Monitor BP

Barčianska 68, Košice, 04012

Školenia BOZP a požiarnej ochrany, služby technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika.

www.monitorbp.sk

Pcb servis

Kurská 18, Košice, 04022

Prevencia proti závažným priemyselným haváriám, ochrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

RF-ROBIN

Severná 292/15, Družstevná pri Hornáde, 04431

Komplexné služby v oblasti BOZP a OPP.

www.rf-robin.sk

Safety Consult

Fibichová 1519/7, Košice, 04001

Služby v oblasti BOZP a OPP. Kontrola osobných ochranných prostriedkov a hasiacich prístrojov. Kurzy a školenia.

www.safetyconsult.sk

Výsledky 11 - 20 z celkovo 24 nájdených