Katalóg > Služby a remeslá > Požiarna ochrana

4 G

Mokrance 408, Moldava nad Bodvou, 04501

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP). Poradenské služby.

Azeko

Školská 268, Skároš, 04411

Služby technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

www.azeko.sk

Be-soft

Štúrova 6, Košice, 04001

Komplexné služby, poradenstvo a softvérové riešenia v oblasti BOZP, PO, civilnej ochrany a ochrany životného prostredia.

www.besoft.sk

Bukoinvest

Amurská 1396/8, Košice, 04012

Kompletné služby v oblasti BOZP a požiarnej ochrany. Všetky druhy zákonných školení. Predaj pracovných odevov.

Dudič Milan

Mosadzná 15, Košice, 04017

Služby požiarnej ochrany a bezpečnosti práce.

EQS Slovakia

Furčianska 49, Košice, 04014

Poradenská a školiaca spoločnosť pôsobiaca v oblasti projektovania, bezpečnosti informácií a systémov BOZP a PO.

www.eqs.sk

Esset

Lichardova 20, Košice, 04001

Bezpečnostné inžinierstvo, BOZP, BTS, PO, výchova a vzdelávanie BT, obsluhy VZV, žeriavnikov a viazačov, OPaS, OOPP.

www.esset.sk

Evil

Ipeľská 165/10, Košice, 04011

Služby a školenia v oblasti protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Montáž hasiacich prístrojov.

www.evilsro.sk

HasPO

Werferova 1, Košice, 04011

Pracovná zdravotná služba. Komplexné zabezpečenie ochrany pred požiarmi, komplexné služby BOZP a BTS. Služby koordinátora bezpečnosti práce. Predaj hasiacich prístrojov a hydrantov. Príprava technikov požiarnej ochrany. Kontrola komínov.

www.haspo.sk

Hodez

Moldavská cesta 8, Košice, 04011

Požiarna ochrana stavieb, činnosť špecialistu požiarnej ochrany.

Výsledky 1 - 10 z celkovo 24 nájdených