Katalóg > Služby a remeslá > Odpady - zber, výkup, likvidácia

AGB ekoservis

Pražská 2, Košice, 04011

Odpady, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov, ekologické služby, recyklácia.

www.agbekoservis.sk

Arew

Jantárová 2442/30, Košice, 04001

Nákladná autodoprava. Sprostredkovanie, zber a preprava elektronického odpadu. Vedenie účtovníctva.

www.arew.sk/

Barmakov

Nižné Kapustníky 2, Košice, 04001

Výkup druhotných surovín.

www.barmakov.sk/

Bouwen

Rampová 3, Košice, 04001

Výkup a spracovanie druhotných surovín: papier, lepenka, plasty - PET flaše, obalové fólie a iné. Likvidácia archívov.

www.zbernesuroviny.com

Dono

Podnikateľská 1, Košice, 04017

Odpadové hospodárstvo. Zber, preprava, zneškodňovanie a recyklácia odpadu. Výkup kovového odpadu vrátane farebných kovov.

www.dono.sk

EkoOil - Slovakia

Pražská 4, Košice, 04011

Hlavnou činnosťou spoločnosti je zber použitých rastlinných olejov a tukov a následná recyklácia.

www.ekooil.sk

Fúra

SNP 77, Rozhanovce, 04442

Separovaný zber odpadu, likvidácia nebezpečného odpadu. Vývoz veľkoobjemových kontajnerov.

www.fura.sk

H + Eko

Spišské námestie 3, Košice, 04012

Komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva. Zber a recyklácia elektroodpadu, plastov a kovov.

www.heko.sk

KDZ

Južná trieda 119, Košice, 04001

Vedenie účtovníctva, sprostredkovanie obchodu a činnosti spojené s nakladaním s odpadmi.

www.kdz.sk

KMGroup

Podnikateľská 8, Košice, 04017

Import, export, výkup a spracovanie kovového odpadu, farebných kovov, likvidácia technológií (špecializácia nerez).

www.kmgroup.sk

Výsledky 1 - 10 z celkovo 29 nájdených