Katalóg > Služby a remeslá > Certifikácia, inšpekcia a revízia

Aprax SK

Magnezitárska 9, Košice, 04013

Kontrola, skúšanie a oprava zariadení pre automobilový a strojársky priemysel. Baliace práce a logistická činnosť.

BIH

Moldavská cesta 17, Košice, 04001

Stavebno-montážne práce. Revízie vyhradených technických zariadení.

Gama TNS

Sídl. Mladosť 8, Medzev, 04425

Revízie plynových a tlakových zariadení. Odborné prehliadky nízkotlakých kotolní, školenia obsluhy PZ a TNS.

Gas-tech

Debraď 17, Debraď, 04501

Servis a revízia plynových kotlov a zariadení kategórie B.

Gema Slovakia Košice

Námestie osloboditeľov 20, Košice, 04001

Implementácie noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 20000-1, poradenstvo a školenia.

www.gemaslovakia.sk

Právne Vzdelávanie

Nerudova 14, Košice, 04001

Riešenie v oblasti právneho vzdelávania, kurzy a semináre. Elektronický podpis.

www.pravnevzdelavanie.sk

Revitex Košice

Pri sídlisku 6, Košice, 04018

Revízie (odborné prehliadky, skúšky, školenia) zdvíhacích zariadení.

www.revitex.sk

Stredisko služieb škole

Trieda SNP 48/A, Košice, 04011

Odstraňovanie havarijných stavov, zabezpečenie dopravy, technická a materiálna pomoc, revízie technických zariadení.

http://www.sluzbyskolamkosice.sk

TP plus

Hroncova 5, Košice, 04001

Akreditácia chemických laboratórií a mechanických skúšobní. Overenie správnosti výsledkov, medzilaboratórne testy.

edu medical

Tr.SNP 402/77, Košice, 04011

Certifikácia internetových obchodov - certifikát bezpečný e-shop (CAIO), internetová bezpečnosť.

www.bezpecnyeshop.sk

Výsledky 1 - 10 z celkovo 10 nájdených