HasPO

Werferova 1, Košice, 04011

Výpis firiem

HasPO

Werferova 1, Košice, 04011

Názov firmy:
Jaroslav Kačmár
Web:
www.haspo.sk
Email:
haspo@haspo.sk
Telefón:
+421905 271 563
Fax:
+42157 4464 930

Pracovná zdravotná služba. Komplexné zabezpečenie ochrany pred požiarmi, komplexné služby BOZP a BTS. Služby koordinátora bezpečnosti práce. Predaj hasiacich prístrojov a hydrantov. Príprava technikov požiarnej ochrany. Kontrola komínov.