Výpis firiem

Artest - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže

Kuzmányho 23, Košice, 040 01

Web:
www.artest.sk
Email:
artest@netkosice.sk
Telefón:
+421907 510 366

Vytváranie podmienok pre umeleckú prípravu mentálne postihnutej mládeže a ich aktívne zapájanie sa do kultúrneho života.