Artest

Kuzmányho 23, Košice, 04001

Výpis firiem

Artest

Kuzmányho 23, Košice, 04001

Názov firmy:
Artest - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
Web:
www.artest.sk
Email:
artest@netkosice.sk
Telefón:
+421907510366

Vytváranie podmienok pre umeleckú prípravu mentálne postihnutej mládeže a ich aktívne zapájanie sa do kultúrneho života.