Agro - Junior

Košický Klečenov 117, Košický Klečenov, 04445

Výpis firiem

Agro - Junior

Košický Klečenov 117, Košický Klečenov, 04445

Názov firmy:
Agro - Junior, s.r.o.
Web:
www.agrojunior.sk
Email:
info@agrojunior.sk
Telefón:
+421 55 7292 102

Poľnohospodárska prvovýroba. Zimná údržba ciest, búracie a zemné práce, stavebná činnosť a piliarska výroba.