Adam Simonides n.f.

Tyršovo nábrežie 3, Košice, 040 01

Výpis firiem

Adam Simonides n.f.

Tyršovo nábrežie 3, Košice, 040 01

Web:
www.simonides.sk
Email:
info@simonides.sk
Telefón:

Ochrana a podpora zdravia, vzdelávania a rozvoj sociálnych služieb pre poúrazovú adaptáciu Ing. arch. Adama Simonidesa.